החוק מכיר בארבע סוגים של צוואה, אך רצוי לעשות צוואה בעדים שמוכנת ע"י עורך דין כדי להבטיח את קיומה וכדי להקשות על ביטולה.

כללית מומלץ לכל אדם לערוך צוואה. התועלת בצוואה היא רבה וחוסכת לעיתים הרבה מאמצים ועוגמת נפש מהיורשים. מומלץ לפנות לעו"ד צוואות כדי שתיעשה צוואה מקצועית.

צוואה בכתב יד :  חוק הירושה קובע כי צוואה בכתב-יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. כלומר חייב המצווה לכתוב את הצוואה כולה בכתב ידו בלבד ולכתוב תאריך וכן לחתום. צוואה זו אינה דורשת עדים אך יתכנו קשיים בקיומה עקב התנגדויות וכן עקב אי בהירות הכתוב ואי ידיעת המצווה עקרונות בסיסיים בדיני ירושה. עדיף לעשות צוואה בעדים ע"י עורך דין, כדי להימנע מחשש לליקויים בצוואה, אשר יגרמו לביטולה.

צוואה בעדים : חוק הירושה קובע כי צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. עדיף שצוואה בעדים תוכן ע"י עו"ד לפיי הנחיות המצווה. הוא גם יודע להקפיד שכל הדרישות הפורמליות לעריכת הצוואה יתקיימו. בד"כ העו"ד גם חותם כעד, יחד עם עד נוסף ובייחוד יודע לערוך את הצוואה נכון ולהימנע מטעויות שעלולות לפגום בצוואה או להקשות על הבנתה או ביצועה לכן מומלץ לפנות לעו"ד צוואות בנושא

צוואה בפני רשות : חוק הירושה קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית-משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית-דין דתי, או אצל נוטריון. סוג זה של צוואה נדיר יותר. בד"כ מסתפקים בצוואה בפניי נוטריון. הוא עורך את הצוואה למעשה התהליך אצלו דומה לצוואה בעדים, אלא שרק הנוטריון חותם כעד, כדאי להתייעץ מראש מול עו"ד צוואות כדי להימנע מטעויות

צוואה בעל-פה  :חוק הירושה קובע כי שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. (ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים  והרישום יועבר בדחיפות לרשם הירושה. צוואה כזו היא נדירה ונעשית רק בנסיבות חריגות. יש קושי להוכיח צוואה כזו כי הצוואה משתקפת מכלי שני שהם העדים הרושמים את דברי המצווה.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה : חוק הירושה קובע כי מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. לאחר הפטירה הרשם מעביר את הצוואה ליורשים הנקובים בה.. יש לשים לב שבהפקדת צוואה יכול רק המפקיד עצמו לעשות.

ההפקדה כרוכה באגרה נמוכה. אין חובה להפקיד צוואות אפשר לשמור את הצוואה בבית או גם אצל עו"ד, או אצל בני משפחה, לפי רצון המצווה. מומלץ לפנות לייעוץ מדויק מול עו"ד צוואות

סגירת תפריט