אפוטרופסות

לאחרונה הוכנס חידוש בחוק האפוטרופסות וניתן לעשות יפוי כח מתמשך שהוא מעין אפוטרופסות רכה, דהיינו, אפוטרופסות שבה אדם מפקיד מרצונו את ניהול ענייניו בידי אדם אחר. אותו אדם הוא מיופה כח ולא אפוטרופוס.  מיופה כח יכול יכול להיות בן, יכול להיות בת זוג, או כל אדם אחר שהוא סומך עליו, גם אדם שאינו קרוב משפחה. היתרון הוא שהנותן יפוי כח אינו מאבד את השליטה על רכושו ועל החלטותיו, ויכול לבטל את יפוי הכח בכל עת.

השיטה החדשה נקראת ייפוי כוח מתמשך. היא מיועדת לאדם שכבר אינו צעיר וחושש שלא יוכל לטפל בענייניו כראוי כבר כיום, או בעתיד, חותם על מסמך שנקרא ייפוי כוח מתמשך. ייפוי הכוח מאפשר לאדם שהוא מיופה הכוח, לנהל את ענייניו של מיפה הכח.

יש ייפוי כוח לעניינים כספיים ורכושיים ויש ייפוי כוח לעניינים רפואיים, למקרה שיהיה צורך לקבל החלטות רפואיות. היתרון הוא שניתן לקבוע ולתת הנחיות מראש מה מבקשים שיעשה במקרים מסויימים  ומה ההגבלות שיחולו על מיופה הכח. אפשר לתת הנחיות מראש למיופה הכוח. את ייפוי הכוח מפקידים אצל האפוטרופוס הכללי והאפוטרופוס הכללי מאשר אותו.

יתרון נוסף של ייפוי הכוח המתמשך הוא שהוא לא כרוך במינוי ע"י בית משפט ולא גורר בירוקרטיה של מתן דוחות מורכבים ע"י מיופה הכח. אין צורך ברואה חשבון ויתרון מובהק נוסף כמובן הוא שמייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח, אם הוא רוצה, אם אינו שבע רצון מהניהול, וכמובן היתרון המובהק, שמייפה הכוח הוא שקט, ענייניו מתנהלים על ידי אדם אחר, אבל עדיין יש לו שליטה מסוימת, לפי בחירתו, על התנהלות הדברים.

ע"י יצירת יפוי כח מתמשך,  החוק הוסיף אופציה שלא היתה קיימת קודם, המאפשרת למנוע את המעבר החריף מאדם ששולט בכל ענייניו ומטפל בהם בעצמו, למצב שאדם הוא פסול דין, יש לו אפוטרופוס ואין לו שום שליטה על ענינין. כדי למנוע זאת תוקן החוק.   נוצר מצב ביניים שבו אדם שולט על ענייניו, מטפל גם בענייניו בעצמו, אבל יש לו אדם נוסף, מיופה כח, אשר יותר כשיר לניהול העניינים או יתכן שיהיה יותר כשיר בעתיד. הדבר מעניק גמישות למיופה הכח כך שבבוא העת אם מיפה הכח יאבד את היכולות, אז יש כבר מישהו שהוא החליט עליו מראש, שמופקד על עניינים אלה.

ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך

אפוטרופסות רגילה היא מצב שלאדם ממונה אפוטרופוס, בדומה לילד שיש לו מבוגר אחראי. האדם שממונה לו אפוטרופוס מאבד את היכולת לבצע פעולות משפטיות, וכל פעולה דורשת אישור האפוטרופוס. הוא מאבד את השליטה על כספו ועל רכושו, והכל מנוהל ע"י האפוטרופוס, בדומה לילד שהוריו מנהלים את ענייניו.

בקשה למינוי אפוטרופוס, בשונה מייפוי כוח מתמשך, מוגשת במקרים רבים ללא הסכמת האדם, כאשר מומחה, פסיכיאטר, גריאטר קובע שהאדם אינו מסוגל להבין, או אינו מסוגל לנהל את ענייניו, או שהיכולת המנטלית שלו אינה מספקת עוד, או שהוא לקה במחלה קשה. במקרה כזה בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס, האפוטרופוס מנהל את ענייניו, בפיקוח של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

האפוטרופוס שמתמנה יכול להיות בן משפחה או קרוב, ואם אין כזה, אז יש חברה לאפוטרופסות, שהיא מנהלת את ענייניו, חברה שמופעלת ע"י המדינה והמדינה ממנה מישהו שינהל את ענייניו של האדם שאיבד את הכושר.

ראו גם: עו"ד צוואות

סגירת תפריט