משרדנו מתמחה בצוואות ירושות ועזבונות. במסגרת הטיפול ניתן להכין צוואה שתופקד אצל רשם הירושה.

אדם שעשה צוואה ומבקש לוודא שהצוואה תגיע לידיעת יורשיו ולא תלך לאיבוד, רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת הצוואה תגרום לכך שהרשם לענייני ירושה, או בית המשפט, ידעו לאחר הפטירה שיש צוואה ויודיעו ליורשים. הפקדת הצוואה מבטיחה גם שמי שהפקידה הוא המצווה ולכן יש פחות חשש לזיוף ופחות חשש לוויכוח על תאריך הצוואה. כידוע, תאריך הצוואה חשוב מאד, מכיוון שצוואה מאוחרת מבטלת צוואה קודמת. כל האמור נכון גם לגבי צוואה בפני עדים או צוואה בכתב יד, ואפילו צוואה בפני רשות שהיא, בפני נוטריון, או בפני בית המשפט.

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה גם מבטיחה את פרטיות המצווה, כי התוכן הוא סודי עד לאחר פטירת המוריש, וכן אין חשש שהצוואה תלך לאיבוד, או תושמד על ידי מי שיש לו אינטרסים אחרים. הצוואה מופקדת במעטפה חתומה ואיש אינו מעיין בה עד לאחר הפטירה.

לפי תקנות הירושה, הפקדת צוואה נרשמת במרשם הארצי לצוואות וניתן אישור על הפקדת הצוואה. לאחר פטירת המוריש, מודיע רשם הירושה למוטבים בצוואה על קיום הצוואה וכמובן, אם תוגש בקשה לצו ירושה או לקיום צוואה אחרת, ידע רשם הירושה שיש צוואה נוספת מופקדת אצלו.

הצוואה נמסרת במעטפה סגורה וחתומה, כך שגם הרשם אינו מעיין בה, אלא לאחר הפטירה. רק מי שהפקיד את הצוואה, דהיינו, המצווה, יכול לקבל את הצוואה בחזרה, אם יבקש זאת מהרשם, וכמובן יכול להפקיד צוואה מאוחרת יותר. יש להדגיש הן הפקדת הצוואה והן הוצאתה תיעשה אך ורק על ידי המצווה עצמו ולא ניתן לשלוח עורך דין, או כל שליח אחר. רק לאחר מותו של המצווה רשאי אדם המעוניין בדבר, שהוא יורש פוטנציאלי, לבקש מרשם הירושה לעיין בצוואה והרשם, יתכן שיאפשר זאת, או שימסור לו צילום של הצוואה.

לאחר הפטירה, הרשם שולח מכתב רשום לזוכים על פי הצוואה ומודיע להם על קיומה. קיים מקרה מיוחד נוסף, והוא צוואה בעל פה.  העדים השומעים את הצוואה בעל פה, עושים זכרון דברים ומפקידים אותו מיד, בהקדם האפשרי, אצל רשם הירושה. פרוצדורת ההפקדה של צוואה בעל פה, שנרשמה, דומה, אם כי המפקידים הם העדים. במקרה של צוואה בעלפה של שכיב מרע יכולים העדים להיות גם הזוכים ע"פ הצוואה זה חריג לכלל שאין זוכה רשאי להשתתף בעריכת הצוואה.

לאחר פטירת המוריש, כאשר הצוואה מוחזקת על ידי מי שאינו המוריש והמוריש כבר נפטר, חייב אותו מחזיק למסור את הצוואה לרשם הירושה, כדי למנוע טעויות או הוצאת צו ירושה בטעות.

משרדנו מתמחה בצוואות ירושות ועזבונות ובעל הצלחות רבות בתחום לרבות התנגדויות לצוואות או קיומן, ופתרון בעיות מורכבות בתחום הירושה.

ראו גם: עו"ד צוואות

סגירת תפריט