תומך בקבלת החלטות או עידן האפוטרופסות החדש

משרדנו מתמחה בעריכת בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת וכן עריכת ייפוי כוח מתמשך.

בחודש אפריל 2016, תיקן המחוקק את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ה- 1965, והוסיף 2 סעיפים המשנים את פני האפוטרופסות במדינת ישראל, ולמעשה מיישרים קו עם המדינות הברות באמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

המחוקק הוסיף את סעיפים 32 א המדבר על ייפוי כח מתמשך (למאמר על ייפוי כח מתמשך לחץ כאן), כן את סעיף 67 ב העוסק בתומך בקבלת החלטות אשר ייכנס לתוקפו בחודש אפריל 2018, עליו נרחיב במאמר זה.

הוספת הסעיף הדן בתומך בקבלת החלטות, הוא מהתיקונים החשובים והמשמעותיים ביותר לאנשים בעלי מוגבלויות אשר מנהלים את אורח חייהם בעצמם ומינוי אפוטרופוס לגופם או לרכושם יפגע בהם והנזק שבמינוי האפוטרופוס יגבר על התועלת.

עד היום, כל אדם יכול היה לפנות בבקשה למינוי אפוטרופוס לפלוני, במידה וסבר שפלוני אינו מסוגל לנהל את ענייניו הרכושיים ו/או הרפואיים בעצמו. באם בית המשפט שדן בבקשה למינוי אפוטרופוס, אכן התרשם כי פלוני הניצב מולו (וברוב המקרים לא ניצב מולו), אינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו וזאת בהסתמך על תסקירים מלשכות הרווחה- היה מורה על מינוי אפוטרופוס כמבוקש.

השינוי הכה חשוב והמתקדם בהוספת הסעיף של תומך בקבלת החלטות הוא בעובדה  שקיימת חלופה למינוי אפוטרופוס, התיקון מורה שלא למנות אפוטרופוס לאדם ככל וניתן למנות תומך  בקבלת החלטות.

33א.    (א)   לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:

(3)     לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67.

מכאן, שלא נשללת חירותו של האדם בעל המוגבלות, אלא מכירים בדעתו. בעל המוגבלות בוחר בעצמו את מי למנות כתומך במתן החלטותיו, ומי שמונה עוזר ומייעץ ואוסף מידע ומסייע בקבלת החלטה זו או אחרת. אך מי שהלכה למעשה מקבל את ההחלטה הוא הממנה בלבד!

למעשה, הוספת הסעיף ותיקון החוק, מכירה בדרגות של מוגבלות ולא באופן מיידי נשללת כשרותו של בעל המוגבלות וכתוצאה מכך אף נשללת חירותו, הואיל ואחר מקבל את האחריות עליו.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע למינוי תומך בקלת החלטות וכל חלופה אחרת. משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את סוג המינוי המתאים ביותר.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן