כמשרד עורכי דין המתמחה בעניני ירושה צוואה ועזבון אנו מטפלים גם בהכנת הסכמים לחלוקת העזבון תוך הקפדה להימנע מתשלומי מס מיותרים עקב אופן החלוקה.

תכנון נכון של חלוקת העזבון תגרום להקטנת המס או מניעת מס בכלל. כידוע אין מיסי עזבון בישראל אך חלוקת העזבון לאחר הפטירה עלולה לגרור חיובי מס , גם מימוש הנכסים שבעזבון עלול לגרום לתשלום מס. חשוב לתכנן מראש את חלוקת העזבון ע"י הסכם חלוקת עזבון בין כל היורשים. ההסכם חייב להחתם לפני שחלוקת העזבון מתחילה.

משרדנו המתמחה גם בהסכמי חלוקת עזבון ותכנון מס בנושאי ירושה ועזבון יוכל להעניק את הטיפול האופטימלי להקטנת המיסוי, הכל בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים.

החשש מתשלום מיסים חל בעיקר על נכסי מקרקעין. העברת הנכסים או חלקם , דירות מגרשים בתים או זכויות במקרקעין חייבים בדרך כלל במס עם מכירתם או העברתם. קבלת נכסים בירושה פטורה ממס אך אם יש כמה יורשים יתכן חיוב במס עקב חלוקת הנכסים בין היורשים.

כדי להימנע ממס יש שלמור על כמה עקרונות : ראשית, החלוקה חייבת להיות מתוך כלל נכסי העזבון, אין להכניס כספים מבחוץ ואין לשלם תמורה עבור נכס או חלק מנכס. תמורה כזו פירושה קניה ועלולה לגרור תשלום מיסי המקרקעין המתאימים כגון מס שבח , מס רכישה וכו' כך שכלל הנכסים שבעזבון הם רשימה סגורה שאין להוסיף עליה.

כלל חשוב שני הוא שהסכם חלוקת העזבון חייב להחתם לפני תחילת החלוקה בפועל. הכנת הסכם לאחר שהחלוקה החלה עלולה לגרום לאי הכרה בהסכם מצד רשויות המס.

במקרים רבים רצוי לעשות את הסכם חלוקת הירושה לפני הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כדי שניתן יהיה להתאים אותם מראש לחלוקה המבוקשת ע"י היורשים ובתנאי שלא יכללו בהסכם נכסים חיצוניים לעזבון.

סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין ,קובע כי חלוקת נכסים בין יורשים לא תיראה כמכירה, כלומר לא חייבת מס שבח. לשם כך אסור שבתמורה לנכסים ינתן כסף או נכסים אחרים שאינם חלק מנכסי העזבון. גם מס רווח הון לא יחול כל עוד נשמרים הכללים שפורטו לעיל.

גם אם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה וטרם והחל בחלוקת הנכסים אין מניעה לעשות הסכם חלוקה . במסגרת הסכם כזה רשאי יורש לוותר לטובת יורש אחר על נכסי עזבון והדבר לא יחשב עסקה במקרקעין כל עוד הצדדים הם הורים ילדים או אחים, כלומר ויתור לטובת מי שאינו יורש מהווה עסקה במקרקעין לכל דבר.

חלוקת העזבון דורשת טיפול מקצועי של משרד עורכי דין המתמחה בחלוקת עזבונות ובהסכמי חלוקת עזבון ותכנון מס בנושאי ירושה ועזבון. משרדנו יוכל להעניק את הטיפול האופטימלי לחלוקת העזבון ולהקטנת המיסוי, הכל בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים.

 

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן