נכנס לתוקף :תיקון 116 לחוק התכנון והבניה:     

התיקון מחמיר מאד, מאפשר מקל על הוצאת צווי הריסה והפסקת בניה ושימוש ומטיל קנסות כבדים על עברייני בניה. התיקון גם מצמצם את שיקול הדעת של השופטים בבתי המשפט

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה שאושר בכנסת נכנס לתוקף באוקטובר 2017 . תיקון החוק עבר מתחת לרדאר של חברי הכנסת הישראלים וזכה להתנגדויות בעיקר מחברי הכנסת הערביים, אבל מי שיפגע ממנו הוא דווקא הציבור הרחב בארץ.

עיקרי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה   : החמרה רבה של הקנסות על עבירות בניה , הענקת סמכויות רחבות לעיריות ורשויות מקומיות להוציא צווי הריסה מנהליים, צווי הפסקת בניה צווי הפסקת שימוש במקרקעין וצווים לאטימת בתים, ללא צורך בבתי משפט,  כלומר סמכויות שהיו נתונות לבתי המשפט הוענקו לפקידי הרשויות.

תיקון 116 מצמצו סמכויות השופטים לעכב צווי הריסה,  וקובע תקופת עיכוב מקסימלית של חצי שנה או שנה,  תיקון 116 ביטל חלקית את  התישנות עבירת הבניה שהיתה 5 שנים. ניתן יהיה לפעול גם נגד בניה ישנה יותר , וכן צומצמו טענות ההגנה של הנאשמים. כמו כן הורחבה הסמכות להרוס בניה ללא הליך פלילי , כלומר לפעול נגד מבנה גם ללא זיהוי הבעלים.

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה החמיר מאד את העונשים והקנסות על עבירות בניה ושימוש חורג ומטיל עונשים של עד שנתיים מאסר, וכן קנסות ובנוסף לקנסות גם תשלום אגרות כאילו הוצא היתר ותשלום כפל שווי הנכס שנבנה ללא היתר או השימוש ללא היתר.

תיקון 116 מהווה מהפיכה בחוק התכנון והבניה ומהווה כתיבה מחדש והרחבה ניכרת של נושא עבירות הבניה והעונשים  וכמובן מקשה מאד על הנאשמים להתגונן .

התיקון מנוגד למגמה בארצות נאורות ודמוקרטיות שבהן עבירות בניה זוכות בעיקר לאכיפה מנהלית ללא פתיחת תיק פלילי הגורם להכתמת אזרחים נורמטיביים ללא צורך.

מטרתו העיקרית של חוק התכנון והבניה אינה עונשית אלא תפקידו להסדיר בניה ע"י היתרים מתאימים, לכן הדרך הרצויה היתה להקל על הוצאת היתרים .   נוצר חשש שתיקון 116 הושפע גם משיקולים פוליטיים לגבי מגזרים שונים אלא שהפגיעה וההחמרה תחול דווקא על האוכלוסייה הרגילה והנורמטיבית המהווה את הרוב בארץ, ותופעל דווקא על העבירות הקלות והנפוצות.

מצב האכיפה לפני תיקון 116 היה מניח את הדעת . הרשויות כענין שבשגרה טיפלו בחריגות בניה ואכפו הריסה או הוצאת היתרים. לא נדרשה החמרה של העונשים אלא שינוי סדרי עדיפויות והקלת תהליך הוצאת היתרי בניה.  גם כיום נדרשת התרכזות בעיקר בהפרות החמורות של החוק.  אלא שכנראה גם בעתיד הטיפול בעבירות בניה יתרכז בעבירות הקלות , באזורים הקלים לאכיפה ודווקא מול האוכלוסיה הנורמטיבית.  

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן