משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה וניהול תיקי עיזבונות גם במקרים מורכבים.

החוק העוסק והמסדיר בדיני הירושה במדינת ישראל הינו חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הירושה"). החוק מסדיר את אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירתו של אדם.

סעיף 1 לחוק הירושה קובע עיקרון חשוב ביותר, והוא שעם פטירתו של אדם הירושה "נופלת" באופן מיידי לידי יורשיו החוקיים, בהתאם למה שקובע החוק. כמובן, שככל וקיימת צוואה החתומה על ידי המנוח, הרי שצוואתו גוברת על כללי הירושה עפ"י דין. שכן המדובר ברצונו של המת.

עיקרון ידוע הוא כי מצווה לקיים את רצון המת, ולכך יפים דבריו של כב' השופט (כתוארו אז) פרופ' א' ברק כי "אכן, ביסוד דיני הצוואות מונח העיקרון הבסיסי לפיו יש לקיים דבר המת" (א' ברק, פרשנות במשפט, כרך חמישי, פרשנות הצוואה (ירושלים, תשס"א), בעמ' 58). ובהמשך, מסביר הוא את מקורותיו של העיקרון (שם, בעמ' 59-58):

"זהו עיקרון ידוע של המשפט העברי, ולפיו 'מצווה לקיים דברי המת'. הוא מהווה חלק מתרבותנו הכללית והמשפטית. הוא נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי, המהווה חלק מהזכות החוקתית בדבר כבוד האדם. הוא מתבקש מזכות הקניין, שזכתה להגנה חוקתית בישראל. על הפרשן לשקף חשיבות חוקתית זו של הצוואה. עליו לעשות כל מאמץ לקיים את הוראות הצוואה ולא להביא לביטולן; עליו לנקוט את כל האמצעים כדי להביא הגשמת רצונו ה'אמיתי' של המצווה".

בצוואה מפרט הנפטר מיהם יורשיו, ומה הם זכאים לקבל מרכושו לאחר פטירתו. לעתים הצוואה הופכת לבמה של הנפטר בה הוא מביע את מחשבותיו וצפונות, מקום בו הוא מבקש מיורשיו בקשות מיוחדות או אף מרגיש צורך להתנצל על מקרים שאירעו עם היורשים לפי הצוואה.

כמובן שרכושו של הנפטר (עזבונו) לא עובר בצורה מיידית לידי היורשים, אלא יש צורך לבצע פעולה משפטית לצורך כך. הפעולה המשפטית הזו נקראת הגשת בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה מוגשת במשרדי הרשם לענייני ירושה, ובסופו של התהליך יתקבל צו קיום צוואה המצהיר כי צוואתו של הנפטר היא בת תוקף. והיורשים המוזכרים הצוואה הם הזכאים הבלעדיים לקבל לידיהם את רכושו (עזבונו) של הנפטרבהתאם לחלקיהם המצויינים בצוואה.

 

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לצוואות וירושות וכן גם בנוגע לניהול עיזבונותיהם של נפטרים. משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את הבקשה והטיפול הנדרשים עבורו.

 

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן