צוואה: הצוואה קובעת מי הם היורשים ומה יורש כל אחד מהם.  המוריש יכול לעשות צוואה בכתב יד , צוואה בפני שני עדים ,  או צוואה בפני רשות כגוןן בפני בית משפט בית דין וכו'.

ירושה : אם אין צוואה קובע חוק הירושה מי הם היורשים וכיצד יחולק העזבון בין היורשים . היורשים לפי החוק הם בני משפחה, בני זוג ילדים הורים אחיםם וכו'.

עזבון :  הוא הרכוש , דירות כספים נכסים חפצים תכשיטים וכו',  העזבון מתחלק  בין היורשים: לפי הוראות הצוואה (אם יש)  או לפי חוק הירושה אםם אין צוואה.

תכנון ובניה: טיפול בחריגות בניה, צווי הריסה, צווי הפסקת עבודה, שימוש חורג, רישוי עסקים, ארנונה היטלי פיתוח תיעול וביות היטלי השבחה, נדל"ןן ומקרקעין.

צוואה בפני עדים נערכת ונחתמת בפני שני עדים והם חותמים בתחתית הצוואה כעדים. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות באופן מקצועי אשר יבטיחח ככל האפשר את קיום הצוואה ומניעת האפשרות לפסילתה.

צוואה בכתב יד : חייבת להיכתב כולה ולהיחתם בידי המצווה וכן חייב לכתוב תאריך החתימה. ניתן לקבל ייעוץ כיצד לערוך צוואה בכתב יד באופן נכוןן שימנע ביטולה.

ירושה על פי דין מכוח החוק : אם אין צוואה קובע חוק הירושה כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים וכן קובע מי היורשים. בדרך כלל אלה קרובי המוריש,, אשתו, ילדיו, אחיו, הוריו וכו'.

פסילת צוואה והתנגדות לקיום צוואה: לאחר הפטירה ניתן לבקש לפסול את הצוואה, אם הצוואה לא נעשתה מתוך רצון חופשי, או מתוך לחץ או השפעהה בלתי הוגנת, או כאשר המוריש היה זקן וחולה מדי מכדי להבין את מעשיו והוחתם על צוואה על ידי גורמים מעוניינים לרשת אותו.

נדרש טיפול מקצועי:  בצוואות וירושות כדי למנוע אי צדק בחלוקת העיזבון, או גזילת העיזבון על ידי גורם זר.

עריכת הצוואה – יש להיעזר במומחה : וזאת כדי להבטיח שהצוואה תעשה כראוי, תתועד כראוי, ולא ניתן יהיה לבטלה אחרי פטירת המוריש.

הפקדת צוואה : מוריש העושה צוואה יכול לבקש להפקידה אצל רשם הירושה, כדי להבטיח שלא תיעלם, ועם הפטירה ייעשה שימוש בצוואה,, והצוואה תקוים. בכל מקרה מומלץ להפקיד גם עותקים מקוריים של הצוואה אצל אנשי אמון (עו"ד, רו"ח, בן משפחה).

מה חייבים היורשים לעשות כדי לקבל את העיזבון : לשם כך יש צורך לפנות לרשם הירושה או לבית הדין או לבית המשפט לפי העניין, כדי להוציא צו קיוםם צוואה או צו ירושה.

בקשה לצו קיום צוואה : כאשר יש צוואה יש לפנות לרשם הירושה, או לבית הדין, כדי שיקיימו את הצוואה, כלומר יאשרו שיש תוקף לצוואה. לאחר האישורר ניתן לחלק את הירושה וניתן להעביר דירות ונכסים ליורשים לפי הוראות הצוואה.

הגנה על צוואה : ייצוג יורשים המבקשים להגן על הצוואה מול מי שמבקשים לבטלה.

בקשה לצו ירושה : כאשר אין צוואה יכולים אלה היורשים על פי חוק הירושה, כגון בת הזוג הילדים וכו' , לבקש צו קיום צוואה. צו זה קובע מי הם היורשים,, ובעזרתו ניתן לחלק את הירושה ולהעביר נכסים ליורשים, לפי חלקיהם שנקבעו בחוק הירושה.

ניהול עיזבון : כאשר העיזבון גדול או מסובך, או שיש מחלוקות בדבר אופן ניהול הנכסים, יש צורך במנהל עיזבון אובייקטיבי הממונה על ידי בית המשפט.. מנהל העיזבון דואג לשמור על נכסי העיזבון ולאחר מכן לחלק אותם בין היורשים לפי המגיע להם, לפי הוראות בית המשפט.

נאמנויות אדם המבקש להבטיח קצבה או כספים לקרוב או בן משפחה, יכול להקים נאמנות או הקדש באופן שיבטיח כי הנהנה יקבל לאחר הפטירה,,  תשלום חודשי או תשלומים אחרים במשך שנים ללא פגיעה בקרן. הדבר מתאים למקרה שיש קטין או כמבקשים למנוע מצב שהנהנה יבזבז את כל הכסף במשך תקופה קצרה בהשקעות כושלות מחמת חוסר נסיון או ליקוי אחר.

ירושה עיזבון וצוואות , דורשים טיפול מקצועי מהימן ומיומן. משרדנו עוסק רבות בעריכת צוואות, ניהול עזבונות, בקשות לקיום צוואות וצווי ירושה, וכןן הגשת התנגדויות לצוואה ובקשות לפסילת צוואות, במקרים של חשש לצוואות פסולות שנעשו מתוך השפעה זרה, יחסי תלות ושאינן משקפות את רצון המצווה.

ראו גם: עו"ד צוואות

סגירת תפריט