משרדנו עוסק גם בניהול עזבונות. אדם הולך לעולמו משאיר אחריו רכוש הכולל דירות, כספים, ניירות ערך, פנסיות וזכויות אחרות. לעתים קרובות משאיר המוריש בצוואתו הוראות לגבי מינוי מנהל עיזבון, הוא קובע האם ימונה מנהל עיזבון ומי יהיה מנהל העיזבון. השאלה הראשונה היא האם רצוי למנות עורך דין עזבון או מנהל בצוואה.

מנהל עיזבון יכול להתמנות לפי הוראה בצוואה וגם ע"י בית המשפט, ללא הוראה של המוריש, כאשר היורשים, או אחד מהם מעוניין במינוי מנהל עיזבון. הסיבות המצדיקות מינוי מנהל עיזבון הן כאשר העיזבון גדול ודורש ניהול, כאשר יש נכסים רבים שיש לשמר ולנהל, כאשר יש נדל"ן, דירות ועסקים שאסור להזניח, וכן כשיש סכסוך בין יורשים המעכב את חלוקת העיזבון ויש צורך לשמר את העיזבון לטובת כלל היורשים עד שיחולק.

תפקידו של מנהל העיזבון הוא לאסוף את נכסי העיזבון, לנהל אותם ולשמר אותם לטובת היורשים. מנהל העיזבון פותח חשבון עיזבון, שהוא חשבון נאמנות, ומרכז בו את כל הכספים והנכסים הפיננסיים של העיזבון. אם יש לעיזבון דירות או חנויות, מנהל העיזבון ישכיר את הנכסים ויגבה את דמי השכירות, וכמובן ישלם באופן שוטף מחשבון העיזבון את המיסים החלים על הנכסים וההכנסות שמצטברות בקופת העיזבון. המנהל יכול למכור נכסים לפי הוראות בית המשפט ויכול לחלק את העזבון ליורשים.

מנהל עיזבון רצוי שיהיה עורך דין או רואה חשבון, אם כי יש אפשרות שגם אחד היורשים, או חלק מהם, ינהלו את העיזבון בעצמם. לצורך הניהול ייעזר מנהל העיזבון ברואה חשבון או עו"ד.

מינוי מנהל עיזבון נעשה על ידי בית המשפט למשפחה, המטפל בנושאי עזבונות. בית המשפט ממנה מנהל עיזבון לבקשת היורשים או אחד מהם, כאשר זהות מנהל העיזבון נקבעת או על ידי הכתוב בצוואה, או לפי בקשת היורשים, אם יש ביניהם הסכמה על זהותו של מנהל העיזבון, ואם אין הסכמה, בית המשפט רשאי למנות עורך דין עזבון אובייקטיבי לפי שיקול דעתו.

תחילה מתמנה מנהל עיזבון זמני, אשר תפקידו לרכז את נכסי העיזבון ולשמר אותם. תפקידו נמשך עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. לאחר מכן, מנהל העיזבון אינו זמני עוד, אלא הוא מנהל העיזבון. תהליך ניהול העיזבון אינו תהליך קצר, אלא נמשך ברוב המקרים מספר שנים – החל משנים ספורות ולעתים גם עשר שנים. דבר זה עלול לעכב את חלוקת העיזבון ומהווה שיקול לשאלה האם לבקש מינוי מנהל עיזבון.

ניהול עיזבון, בהיותו תהליך פורמלי, חייב להיעשות לפי כללים מוגדרים ונעדר גמישות שיש ליורשים עצמם, המקבלים את חלקם בעיזבון ועושים בו כרצונם.

מנהל העיזבון מכין כל שנה דו"ח שנתי המוגש לבית המשפט ולאפוטרופוס הכללי. הדו"ח שמוגש הוא דו"ח כספי וכן דו"ח על פעולות מנהל העיזבון ומצב העיזבון. כבר סמוך לאחר המינוי, מכין מנהל העיזבון פרטה של נכסי העיזבון, דהיינו, רשימה הכוללת את כל נכסי העיזבון ושוויים. בסיום תפקידו מכין מנהל העיזבון דין וחשבון סופי, כולל את כל הפעולות הכספיות והאחרות שעשה.

שכרו של מנהל העיזבון, כקבוע בחוק, הוא 3%, במקרים של מאמץ מיוחד יכול להגיע עד ל-4%, אולם בתי המשפט גם פסקו פחות, בסדרי גודל של אחוז וחצי, תלוי בהיקף העבודה בגודל העזבון ובסוג הנכסים של העיזבון. כאשר מדובר בנכסים פיננסיים בעיקר, שאינם דורשים עבודה פעילה, יכול השכר לעמוד על אחוז עד אחוז וחצי, ומצד שני, כאשר יש ניהול כבד של נכסים בפועל, וכן ביצוע פעולות רבות, יכול השכר להגיע לשלושה וארבעה אחוזים משווי העזבון.

כאשר מנהל העיזבון עושה פעולות נוספות – מגיש תביעות, מתגונן מפני תביעות, שכרו עבור הפעולות הנוספות ייקבע בנפרד, בנוסף לשכר הרגיל.

לשאלה האם רצוי למנות מנהל עיזבון או עורך דין עזבון, אין תשובה חד משמעית הדבר תלוי בנסיבות. ראשית, אין זה רצוי לקבוע עורך דין עזבון מראש בצוואה, ובמידת האפשר, אם מדובר בירושה שאינה גדולה.  אם היורשים יחליטו, הם יוכלו לבקש לנהל בעצמם את העיזבון. ניהול עיזבון גם אינו רצוי כשהעיזבון הוא קטן ואינו עולה על כמה מיליוני שקלים, או כשמדובר על דירת מגורים וכספים מסוימים, כפי שקורה ברוב העזבונות הרגילים. ניהול עיזבון גם אינו דרוש כאשר אין יורשים רבים, אלא רק יורש אחד או שני יורשים היכולים להסתדר ביניהם ללא צורך בסירבול,  בזמן ובעלות הנוספת שגורר ניהול עיזבון.

מצד שני, ניהול עיזבון דרוש כאשר העיזבון הוא גדול, כאשר יש נכסים רבים מסוגים שונים, כאשר יש סכסוך בין היורשים וכאשר אין אפשרות מעשית לחלק את העיזבון במהירות בין היורשים. במקרים כאלה יש צורך במינוי מנהל עיזבון כדי שישמור על נכסי העיזבון, ימנע את הברחתם, ינהל אותם וישמר אותם לטובת היורשים.

סגירת תפריט