משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בניהול עיזבונות, על כל המשתמע מכך; איתור נכסיי העיזבון, כינוס הנכסים ומכירתם, חלוקת העיזבון  וכיוצא באלו, עורך דין עזבון.

עם פטירתו של אדם, לעיתים קם צורך בניהול עיזבונו בשל הוראות מיוחדות המפורטות בצואתו, בשל ריבוי יורשים או נסיבות אחרות הקשורות במותו (כגון: הצורך המיידי בתשלום שכר לעובדים). כך גם לעיתים בשל מחלוקות בין יורשים לא ניתן לחלק את העיזבון ביניהם ולכן ועד הגעה להסכמה או פשר, יש צורך במינוי מנהל עיזבון שידאג להשכרת נכסים, ניהול השקעות של כספי העיזבון, איתור נכסים לעיתים, כינוסם וניהולם.

בקשה למינוי מנהל עיזבון מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או בהסכמת כל הנוגעים לעיזבון ניתן להגישה אף לרשם לענייני ירושה. אולם לאחר מתן הצו על ידי הרשם לענייני ירושה, בקשותיו של מנהל העיזבון מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה והן נידונות שם. כמו כן, הגוף אשר אחראי על פיקוח על מנהלי עיזבון הינו האפוטרופוס הכללי.

קיימים שני סוגי מנהלי עיזבון, כאשר השוני ביניהם הוא במועד מתן צו המינוי:

  1. מנהל עיזבון זמני- הצו ניתן לפני מתן צו ירושה או קיום צוואה. הזמניות מתבטאת במשך הזמן שנקבע לניהול העיזבון. למשך 6 חודשים,

מינוי זמני נדרש במקרים בהם יש צורך בניהול העיזבון עד לאיתור יורשים או במקרים בהם קיים סכסוך בין היורשים ויש צורך לדאוג שנכסי העיזבון ינוהלו ולא יוותרו ללא פיקוח עד להכרעה בסכסוך.

תפקידו של מנהל העיזבון הזמני הוא בעיקר איתור נכסים, ניהולם ושמירת המצב הקיים. מנהל עיזבון זמני לא מורשה לחלק את העיזבון, מהטעם הפשוט לפיו טרם ניתן צו המצהיר מיהם יורשי המנוח ביניהם יש לחלק את העיזבון. מינוי מנהל עיזבון זמני ניתן למשך 6 חודשים, אך לעיתים ה"זמני" נמשך על פני זמן רב, ולכן מעת לעת יש להגיש בקשה להארכת תוקף המינוי.

עם מתן הצו, יכול להמתנות מנהל עיזבון "קבוע". בשים לב שגם מינוי קבוע הוא למעשה זמני, שכן עפ"י תקנות הירושה ניהול עיזבון  ע"י עורך דין עיזבון לאחר מתן צו ירושה או קיום צוואה הינו למשך שנתיים (גם צו זה ניתן להאריך מעת לעת לפי הצורך). תפקידו של מנהל העיזבון הקבוע הוא לכנס את הנכסים, לבצע את ההנחיות המפורטות בצוואת המנוח ולבסוף לחלק בין יורשי המנוח את העיזבון בהתאם לחלקם.

אנו עורכי דין המתמחים בעניני עזבונות ירושות צוואות וכו' תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לניהול עיזבון. משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את סוג המינוי המתאים ביותר.

 

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן