משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה וניהול תיקי עיזבונות גם במקרים מורכבים.

החוק העוסק והמסדיר בדיני הירושה במדינת ישראל הינו חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הירושה"). החוק מסדיר את אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירתו של אדם.

סעיף 1 לחוק הירושה קובע עיקרון חשוב ביותר, והוא שעם פטירתו של אדם הירושה "נופלת" באופן מיידי לידי יורשיו החוקיים, בהתאם למה שקובע החוק. כמובן, שככל וקיימת צוואה החתומה על ידי המנוח, הרי שצוואתו גוברת על כללי הירושה עפ"י דין. שכן המדובר ברצונו של המת.

החוק קובע מהם יורשיו של המנוח, קובע סדר זכאות וחלקיו של כל יורש. כמו כן, עוד קובע החוק כי אף מי שנולד 300 ימים לאחר הפטירה נכלל ברשימת היורשים וזכאי לרשת את הנפטר.

סדר ההורשה:

החוק קובע כי קרוביו של הנפטר שיכולים להיכלל בין יורשיו הם בן זוגו, ילדיו, הוריו ואחיו. ככל והנפטר הותיר בן זוג החוק מסדיר את סדר הפטירה ואת חלקו של כל יורש:

נפטר שהותיר בן זוג

תחילה נבדוק אם המנוח הותיר ילדים או הורים. במידה והתשובה חיובית, הרי שבן הזוג יחלוק את ירושת הנפטר ביחד עם ילדיו או הוריו- מחצית לבן הזוג ומחצית לילדיי הנפטר או הוריו. כאשר ילדי המנוח קודמים להוריו- כלומר, אם קיימים ילדים הורי הנפטר לא זכאים לקבל חלק בירושת הנפטר.

במידה ולא הותיר המנוח ילדים או הורים, נבדוק אם קיימים אחים או סבים וסבתות (כאשר האחים קודמים לסבים ולסבתות). אם כן- בן הזוג יחלוק את עזבונו של הנפטר עם אחיו או עם הסבים והסבתות של הנפטר.

נפטר ללא בן זוג

ככל והנפטר לא הותיר בן זוג, סדר ההורשה יהיה קודם לילדיו, באם אין ילדים להורי המנוח, ואם אף הם אינם בחיים, הירושה תעבור לסבים ולסבתות.

כמובן שרכושו של הנפטר (הירושה) לא עובר מיידית לידי היורשים, אלא יש צורך לבצע פעולה משפטית לצורך כך. הפעולה המשפטית הזו נקראת הגשת בקשה לצו ירושה. הבקשה מוגשת במשרדי הרשם לענייני ירושה, ובסופו של התהליך יתקבל צו ירושה המצהיר מיהם יורשיו של הנפטר והם הזכאים הבלעדיים לקבל לידיהם את רכושו (עזבונו) בהתאם לחלקיהם המצויינים על גבי הצו.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לצוואות וירושות וכן גם בנוגע לניהול עיזבונותיהם של נפטרים. משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את הבקשה והטיפול הנדרשים עבורו.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן