משרדנו מתמחה בעריכת בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת וכן עריכת ייפוי כוח מתמשך.

החוק העוסק במינוי אפוטרופוס הוא "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ה- 1965". החוק בין היתר דן בשאלת כשרותו המשפטית של אדם, ומה ייעשה במידה והכשרות המשפטית נשללת ממנו.

בחודש אפריל 2016 עבר החוק תהפוכות ובכך שם את מדינת ישאל בשורה אחת עם המדינות החברות באמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, מפרט חלופות אפשריות למינוי בעלי תפקיד, שהמכנה המשותף שלהם הוא בסופו של יום לקבל החלטות או לסייע בקבלת ההחלטות  עבור מי שכשרות המשפטית נשללה ממנו, ומוגדר למעשה כ"חסוי".

החלופה שהייתה ועודנה קיימת, היא מינוי אפוטרופוס למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, כפי שמפורט בסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

  1. (א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –

(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2) לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3) לפסולי-דין;

(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6) לעובר.

(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

קיימים 3 סוגים של אפוטרופסות:

  1. אפוטרופוס לגוף- אשר תפקידו מתבטא בקבלת החלטות רפואיות על גופו של החסוי.
  2. אפוטרופוס לרכוש- כשמו כן הוא, מקבל החלטות ומנהל את רכושו של החסוי.
  3. אפוטרופוס לדין- בדר"כ ממונה עו"ד אשר מנהל הליכים משפטיים בשם החסוי ובכך יש מי שודאג שזכויותיו של החסוי לא ייפגעו.

כיום קיים פיקוח על אפוטרופוסים לרכוש בלבד. המוסד שמשמש כמפקח על אפוטרופוסים הינו האפוטרופוס הכללי, אליו יש להגיש עם קבלת צו המינוי דו"ח כספי שנקרא "פָּרְטָה" וכן דו"חות כספיים אחת לשנה. על הדו"חות לשקף את הכנסותיו של החסוי והוצאותיו הסבירות.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע למינוי אפוטרופוס  וכל חלופה אחרת. משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את סוג המינוי המתאים ביותר.

 

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן