משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועזבונות לרבות בדיקת פגמים בצוואה.

פגמים בצוואה עלולים להביא לביטולה או שינתן לצוואה תוקף למרות הפגמים . קיימים פגמים מסוגים שונים, פגמים מהותיים ופגמים צורניים.

חוק הירושה קובע קביעות שונות בקשר לפגמים בצוואה ולמשקלם האם יגרמו לביטול הצוואה או לא, כאשר יש פגם בצוואה ניתן לתקוף את הצוואה ובית המשפט למשפחה יחליט ויקבע.

חוק הירושה קובע :

 (א)  התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

(ב)  בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם:

(1)   בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;

(2)   בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;

(3)   בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;

(4)   בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

כפי שרואים החוק מסמיך את בית המשפט למשפחה לקיים צוואה על אף פגמים בצורתה ובלבד שמרכיבי היסוד בצוואה התקיימו כמפורט בחוק לעיל.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לצוואות לפגמים בצוואה, וכל שאלה אחרת בתחום עזבון צוואה וירושה.  משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את הטיפול והפתרון המתאים ביותר.

ראו גם: עו"ד צוואות

סגירת תפריט