צוואה, גם אם נערכה טכנית באופן תקין, הרי אם היא בלתי חוקית, או שאינה מוסרית, או שלא ניתן לבצע אותה, היא בטלה ואז מוציאים צו ירושה והיורשים הם יורשים על פי דין. לא כל הצוואה מתבטלת, אלא רק אותן הוראות שהן בלתי חוקיות, או שלא ניתן לקיימן.

גם הוראות צוואה המעניקה שיקול דעת רחב לצד שלישי לבצע או לחלק את הירושה, הוראה כזו היא פסולה ולא תקוים. המוריש הוא זה שחייב לתת הוראות למי הוא מוריש את רכושו ואינו יכול להעביר את שיקול הדעת לאדם אחר, אלא באופן מצומצם בלבד.

נדרשת מיומנות ומקצועיות כדי לכתוב צוואה באופן שלא יתברר, לאחר פטירת המוריש, שלא ניתן לבצעה או שלא ניתן לבצע הוראות מסוימות שבה. לכן צוואה חייבת להיות מנוסחת בצורה פשוטה וברורה ולא להעניק שיקול דעת לאחרים כיצד לבצעה. כמו כן צוואה הצופה פני עתיד לשנים רבות שלאחר פטירת המוריש יוצרת בעיות רבות ובדרך כלל הסיכוי לקיומה יורד, מכיוון שיתפתחו סכסוכים במשך השנים ובסופו של דבר ההסכמות שבין היורשים יגרמו לביטול הצוואה. בנוסף גם שינויי הנסיבות בעתיד הלוט בערפל והשינויים בצרכי היורשים ישפיעו על אופן קיום הצוואה.

עצם אי צדק או חלוקה בלתי שוויונית, או הדרת אחד הילדים או הורשה רק לבן אחד, או לקרוב משפחה רחוק, אין בה כדי לפסול את הצוואה. כדי לפסול צוואה כזאת יהיה צורך להוכיח שנפל פגם בצוואה, כגון שהופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה להעדיף בן אחד על פני בנים אחרים, או להעדיף יורש אחד על פני האחרים, או להוריש לאדם רחוק, שאינו יורש טבעי על פי דין.

לדוגמה, צוואה המנוגדת לחוק לאיסור הלבנת הון, תהיה בטלה או שההוראה הבלתי חוקית  תהיה בטלה. כמובן שהנטייה תהיה תמיד לקיים את הוראות המצווה בצורה חוקית, כך שהפסלות אינה אוטומטית. גם הוראות שמטילות על אחד הזוכים תנאים בתחום המעמד האישי, כגון: חייב להתחתן, חייב להתגרש וכו', אלה הוראות שאינן תקינות ויבוטלו בדרך כלל. גם רוצח שרצח את המוריש לא יירש את  הנרצח לפי החוק, אפילו במקרים שלא עמד לדין ולא הורשע מסיבה כזו או אחרת.

קיימת אפשרות במקרים מסוימים לבצע את הוראות הצוואה בקירוב, כאשר לא ניתן לקיים ממש במדויק את הוראות הצוואה. וכן מצווה שנתן במתנה נכס לפני שנפטר, והנכס כבר לא שלו, לא ניתן לקיים עוד את הצוואה לגבי אותו נכס שיצא מרשות המצווה. מצד שני, מצווה רשאי לתת הוראות בקשר לרכושו, כגון: שלא יוצא מישראל, או שהנהנה חייב לבוא לישראל כדי ליהנות מהרכוש.

בדיקת חוקיות הצוואה הוא במועד שבאים לבצע את הצוואה. לדוגמה, שהיה בעבר חוק לפיקוח על מט"ח וכיום אין עוד פיקוח הדוק. החוק השתנה.  אם בעבר בעת כתיבת הצוואה היתה צוואה בלתי חוקית מעבירה מט"ח לחו"ל , והיום היא חוקית, אין מניעה לקיים אותה. הזמן הקובע הוא מועד קיום הצוואה.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן