1. באמצעות צו ירושה עובר רכושו של המנוח ליורשיו. כידוע רכושו של אדם שייך לו והוא בבעלותו. דירות, חשבונות בנק וכו' רשומים על שם בעליהם והרישום אינו משתנה גם עם פטירתו. כדי שהיורשים יקבלו את הרכוש, יש צורך לעשות פעולה חוקית אשר תעניק את הבעלות ליורשים.
  2. רשם הירושה הוא הגוף הממונה על העברת רכוש המנוח ליורשים. כדי להעביר את הרכוש יש לבקש מרשם הירושה להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה. צו ירושה נעשה כאשר אין למנוח צוואה ואילו צו קיום צוואה הוא צו המאשר את תוקפה של צוואת המנוח וכך מאפשר את העברתת הנכסים ליורשים.
  3. כדי לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה יש להגיש בקשה לרשם הירושה, וכן לשלם אגרה בסדר גודל של כ- 500-1,000 ₪ . יורש יכול לעשות את התהליך בעצמו אולם מומלץ לעשותו באמצעות עורך דין כדי להימנע מטעויות וכדי להימנע מתשלום מיסים, שניתן להקטין על ידי תכנוןן מס נכון וחוקי.
  4. הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה מוגשת על גבי טפסים מתאימים, ויש לצרף אליה מסמכים מתאימים כגון תעודת פטירה (שניתן לקבל במשרד הפנים), וכן את הצוואה במקור (אם יש צוואה) וכן אשורים על מתן הודעה לשאר היורשים על הגשת הבקשה, ביחוד יש להודיעע לזוכים המופיעים בצוואה.
  5. רשם הירושה מקבל את הבקשה, בודק אצלו אם יש צוואה קודמת שהופקדה אצלו על ידי המנוח בזמנו, לאחר מכן נעשים פרסומים בעיתונות המודיעים על הבקשה לצו ירושה, או צו קיום צוואה, ואם לא מוגשת התנגדות על ידי יורש המרגיש עצמו מקופח, יאשר רשם הירושה אתת הצוואה או את צו הירושה.
  6. יורש שקיבל צו ירושה מאושר או צו קיום צוואה מאושר על ידי רשם הירושה, יכול להשתמש בהם כדי לפנות לבנק ולקבל כספים מחשבונות, וכן יכול לפנות ללשכת רשום מקרקעין כדי להעביר את הנכסים על שמו . כמובן שכשיש כמה יורשים יש צורך לבצע חלוקה, וחשוב לבדוק מראש לפני הגשת הבקשות האם יש ויתורים בין היורשים באופן שיקל מראש על החלוקה ויקטין חיובים במס שייתכן שהם מיותרים. בעניינים אלה רצוי להתייעץ עם עורך דין לפני הגשת הבקשות כדי לייעל ולהוזיל את התהליך.
  7. התנגדות לצוואה או התנגדות לצו ירושה: ייתכן שלאחר שהוגשו הבקשות לרשם הירושה יגיש אחד היורשים התנגדות, לדוגמא מי שסבור שקופח שלא כדין או שהצוואה פגומה, או שאין להוציא צו ירושה כי יש צוואה הגוברת על צו ירושה, והתנגדויות מטעמים אחרים. במקרה שישש התנגדות מעביר רשם הירושה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ידון בתיק בדומה לדיון בתביעה והחלטת בית המשפט, לאחר שמיעת הצדדים, הגשת כתבים, תצהירים וכו' היא שתחייב ותקבע האם הצוואה תקפה או במקרה של צו ירושה, מי הם היורשים החוקיים של המנוח.

ראו גם: עו"ד צוואות

סגירת תפריט