משרדנו משרד עורך דין לעניני ירושה עוסק כעו"ד ירושה בצוואות וירושות .החוק מכיר בארבע סוגים של צוואה, אך רצוי לעשות צוואה בעדים שמוכנת ע"י עורך דין כדי להבטיח את קיומה וכדי להקשות על ביטולה.כללית מומלץ לכל אדם לערוך צוואה. התועלת בצוואה היא רבה וחוסכת לעיתים הרבה מאמצים ועוגמת נפש מהיורשים. מומלץ לפנות למשרד עו"ד צוואות כדי שתיעשה צוואה מקצועית ע"י עו"ד לענייני צוואות וירושות מנוסה.

עורך דין ירושה
עו"ד צוואות

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף השאירו פרטים:

קיימים ארבע סוגים של צוואה:

צוואה בכתב יד

כאן לא כותבים את הצוואה עורכי דין צוואות. חוק הירושה קובע כי צוואה בכתב-יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. כלומר לא עו"ד לעניני צוואות וירושות מכין הצוואה אלא חייב המצווה לכתוב את הצוואה כולה בכתב ידו בלבד ולכתוב תאריך וכן לחתום. צוואה זו אינה דורשת עדים אך יתכנו קשיים בקיומה עקב התנגדויות וכן עקב אי בהירות הכתוב ואי ידיעת המצווה עקרונות בסיסיים בדיני ירושה. עדיף לעשות צוואה בעדים ע"י עורך דין, כדי להימנע מחשש לליקויים בצוואה, אשר יגרמו לביטולה.

צוואה בעדים

חוק הירושה קובע כי צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. עדיף שצוואה בעדים תוכן ע"י עו"ד לפי הנחיות המצווה. הוא גם יודע להקפיד שכל הדרישות הפורמליות לעריכת הצוואה יתקיימו. בד"כ העו"ד גם חותם כעד, יחד עם עד נוסף ובייחוד יודע לערוך את הצוואה נכון ולהימנע מטעויות שעלולות לפגום בצוואה או להקשות על הבנתה או ביצועה. מומלץ להתייעץ עם עורכי דין צוואות כשמחליטים בכל זאת לבצע צוואה בכתב.

צוואה בפני רשות

חוק הירושה קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה על-ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית-משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית-דין דתי, או אצל נוטריון. סוג זה של צוואה נדיר יותר. בד"כ מסתפקים בצוואה בפני נוטריון. הוא עורך את הצוואה למעשה התהליך אצלו דומה לצוואה בעדים, אלא שרק הנוטריון חותם כעד . מומלץ להיוועץ עם עו"ד לענייני צוואות וירושות מנוסה ומקצועי כדי לקבל מידע נוסף בנושא.

צוואה בעל-פה

חוק הירושה קובע כי שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. (ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים והרישום יועבר בדחיפות לרשם הירושה. צוואה כזו היא נדירה ונעשית רק בנסיבות חריגות. יש קושי להוכיח צוואה כזו כי הצוואה משתקפת מכלי שני שהם העדים הרושמים את דברי המצווה. מומלץ ליצור קשר עם משרד עו"ד צוואות אשר מתמחה בנושא צוואות.

למה לבחור במשרד עו"ד דניאל ארנסט ושות' ?

ניסיון של שנים

למשרדינו ותק של שנים רבות בתחום צוואות עזבונות וירושה וניסיון רב לצד שירות ויחס אישי

צוות מנצח

הצלחות מוכחות במשפטי ירושה התנגדויות לצוואות ושמירה על זכויות יורשים

מתמחים בצוואות ועזבונות

לצד התמחות בתכנון ובניה למשרדינו מומחיות מיוחדת בתחום צוואות עזבונות וירושה

טיפול מקצועי ומיומן

למשרידנו צוות מנוסה אשר מעניק טיפול מקצועי ומיומן תוך מתן שירות מצויין לפונים ע"י צוות המשרד

עורך דין ירושה תל אביב
עו"ד צוואות

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה

חוק הירושה קובע כי מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה באמצעות עורך דין ירושה. לאחר הפטירה הרשם מעביר את הצוואה ליורשים הנקובים בה. יש לשים לב שבהפקדת צוואה לא עורך דין לצוואות וירושות מפקיד אלא יכול רק המפקיד עצמו להפקיד, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין צוואות בתחילת התהליך. ההפקדה כרוכה באגרה נמוכה. אין חובה להפקיד צוואות אפשר לשמור את הצוואה בבית או גם אצל עו"ד לצוואות או עו"ד לירושה או מול עו"ד צוואות, או אצל בני משפחה, לפי רצון המצווה. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם משרדי עורכי דין דני ארנסט ושות' משרד עו"ד לענייני צוואות וירושות.

משרד עורכי דין צוואות וירושות

אחד ממשרדי עורכי הדין הכי עסוקים בעידן זה הוא משרד עורכי דין צוואות וירושות. אין כמעט אדם היום אשר לא בוחר לערוך צוואה מסודרת כדי שלאחר הסתלקותו יהיה ברור מה היה רצונו באשר לנכסיו ועזבונו.

צוואה הנה אחת הדרכים להורות על ירושה מלבד חוק הירושה- התשכ"ה-1965. זהו חוק המכתיב כיצד תחולק ירושתו של אדם והוא מכיל שמונה פרקים. מקור החוק במשפט האיטלקי והוא החליף את פקודת הירושה. מאז הוא עבר שינויים ותיקונים רבים, כדי לתת מענה לשינויים המתקיימים ברוח הזמן. אחד מהשינויים הכי משמעותיים הוא חקיקת סעיף 8א' ותיקון מס' 12. סעיף 8 א' נוגע לנושא של צוואה הדדית, מהו תוקפה ומהן הדרכים לבטלה ועוד. לחוק התווספו גם תקנות המספקות הוראות לביצוע סדרי דין והליכים שונים. במרץ 2021 פרסם משרד המשפטים חוק ירושה חדש אשר מכונה תזכיר חוק הירושה. מטרתו היא הטעמת שינויים בחוק המקורי כאמור משנת 1965, ולהטמיע הנחיות חדשניות המשקפות גם את ההתקדמות הטכנולוגית במשך השנים והעקרונות המשקפים את דעת הציבור היום.

 

תיקונים בתזכיר חוק הירושה מרץ 2021- משרד עורכי דין צוואות וירושות

צוואה בווידיאו – תזכיר חוק הירושה ממרץ 2021 מאפשר דרך חמישית לעריכת צוואה מלבד הדרכים הידועות: צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים, בכתב יד וצוואה בפני רשות. התזכיר קובע כי ניתן לערוך צוואה באופן של הקלטה חזותית בווידיאו בדגש על עמידתה בתנאים הנכונים ושמירה על מקוריותה. צוואה זו מכונה "צוואה מצולמת" או "צוואה חזותית".

הגבלה בהסדר יורש אחר יורש – קיימת היום אנומליה המעלה שאלות מוסריות באשר להסדר המקובל של יורש אחר יורש, מסביר משפטן בכיר של משרד עורכי דין צוואות וירושות. היורש הראשון בהסדר רשאי לעשות בעיזבון כרצונו, למען ציווי למי שאיננו היורש השני. כמו כן מנוע ממנו לנקוט פעולות המסכלות את זכות הירושה של היורש השני ועל המצווה מוטל לקבוע מגבלות בצוואה על היורש הראשון כחיובים או תנאים בצוואה.

צוואה בע"פ רק לחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון בזמן לחימה – תיקון חדש לגבי צוואה שבעל פה. עפ"י חוק הירושה יכול היה כל אדם לעשות צוואה שבעל פה. התיקון החדש מתיר זאת רק לאנשי כוחות הביטחון וחיילי צה"ל בעת לחימה, במצב בו הם רואים לנגד עצמם את המוות. המשמעות היא שכאשר אדם חולה מרגיש שימיו ספורים, לא יוכל לערוך צוואה בעל פה ויהיה עליו לתכנן את צעדיו קודם לכן ובמצב בריאותי המאפשר לו לערוך אותה בעודו צלול ומבין את המשמעות.

קטין יכול לערוך צוואה – עד התירון האמור לא יכול היה קטין לערוך צוואה בטרם מלאו לו 18 שנה והוא נחשב פסול דין. על פי התיקון של תזכיר חוק הירושה, קטין שגילו למעלה מחמש עשרה שנה, יהיה רשאי לערוך צוואה ובכפוף לאישורו של בית המשפט.

מעורבות בעריכת צוואה – פסילת צוואה נגרמה פעמים רבות בשל מעורבותו של זוכה בתהליך עריכת הצוואה. התיקון המוצע מונע פסילה לאלתר והמחוקק הרחיב את נושאי עילת ההשפעה הבלתי הוגנת לפי סעיף 30 לחוק הירושה, מסביר משפטן של משרד עורכי דין צוואות וירושות.

חזקה לא הוגנת בהתקיים תלות –  בפסיקת בתי המשפט נקבע כי תלות מוחלטת בין מצווה ליורשים מעמידה חזקה לקיום השפעה בלתי הוגנת. תזכיר חוק הירושה קובע כי קיומה של חזקת השפעה בלתי הוגנת לא תחול על בן או בת זוג של המורישים או קרוב. תיקון זה משקף את הפסיקה ביחסי תלות המהווים ראייה להשפעה בלתי הוגנת וכתוצאה מכך נדרש מהזוכה להוכיח כי הצוואה איננה תוצאה של תלות זו.

חידוד המושגים "בן זוג" ו"פרוד" –  התזכיר מחדד את ההגדרות של מיהו "פרוד" ומיהו "בן זוג" בסוגיית ידועים בציבור וקביעת זכויות הירושה שלהם. התיקון מציע הגדרת בני זוג כמי שנמצאים בתוך מערכת זוגית, גם אם אינם נשואים לפחות שלוש שנים, ו"פרודים" ייחשבו כמי שנפרדו לשלוש שנים ומעלה מתוך כוונה של מי מהם לנתק את הקשר, גם אם לא התגרשו.

תיקון לשיטת הפרנטלות – עפ"י ירושה לפי דין שיטת הפרנטלות מסביר עורך דין של משרד עורכי דין צוואות וירושות יוצרת עדיפות לבן או בת הזוג. התיקון בתזכיר מציע חלוקה שוויונית בין בת או בן הזוג של המצווה לבין יורשיו הנוספים של המנוח רק אם בפרנטלה הראשונה אין יורשים, אזי יקבלו נתח בצוואה הנמצאים בפרנטלה השנייה, אולם לבן הזוג יהיה שני שליש עיזבון ועדיפות על פניהם. תיקון זה מנוגד למה שנקבע בשיטה זו, כמנוסח בדיני ירושה. בנוסף מציע התזכיר הוספת פרנטלה רביעית המעניקה זכות לבן או בת זוג ילדיו של המנוח.

משרדנו מתמחה בצוואות ירושות ועזבונות. במסגרת הטיפול ניתן להכין צוואה שתופקד אצל רשם הירושה בנושא עורך דין ירושה בתל אביב

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף השאירו פרטים:

עו"ד צוואות

עו"ד דניאל ארנסט

עו"ד דניאל ארנסט

עורך דין (שופט בדימוס) בעל משרד עורכי דין אשר התמחותו היא בדיני ירושות וצוואות, עזבונות ותכנון ובניה. עו”ד ארנסט משמש כאב בית הדין של הועד האולימפי, יו"ר ועדת בוררות וגישור של לשכת עורכי הדין. כמו כן שימש במילואים כאב בית דין צבאי (שופט צבאי). בוגר משפטים באוניברסיטת תל אביב בעל תואר LLB ולימודי כלכלה ומינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. שימש כמרצה למשפט בקריה האקדמית אונו.
סגירת תפריט