צוואות

צוואה בפני עדים

נערכת ונחתמת בפני שני עדים והם חותמים בתחתית הצוואה כעדים. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות באופן מקצועי אשר יבטיח ככל האפשר את קיום הצוואה ומניעת האפשרות לפסילתה.

צוואה בכתב יד

חייבת להיכתב כולה ולהיחתם בידי המצווה וכן חייב לכתוב תאריך החתימה. ניתן לקבל ייעוץ כיצד לערוך צוואה בכתב יד באופן נכון שימנע ביטולה.

נדרש טיפול מקצועי

בצוואות וירושות כדי למנוע אי צדק בחלוקת העיזבון, או גזילת העיזבון על ידי גורם זר.

עריכת הצוואה – יש להיעזר במומחה

בכדי להבטיח שהצוואה תעשה כראוי, תתועד, ולא ניתן יהיה לבטלה אחרי פטירת המוריש.

הפקדת צוואה

מוריש העושה צוואה יכול לבקש להפקידה אצל רשם הירושה, כדי להבטיח שלא תיעלם, ועם הפטירה ייעשה שימוש בצוואה, והצוואה תקוים. בכל מקרה מומלץ להפקיד גם עותקים מקוריים של הצוואה אצל אנשי אמון (עו"ד, רו"ח, בן משפחה).

בקשה לצו קיום צוואה

כאשר יש צוואה יש לפנות לרשם הירושה, או לבית הדין, כדי שיקיימו את הצוואה, כלומר יאשרו שיש תוקף לצוואה. לאחר האישור ניתן לחלק את הירושה וניתן להעביר דירות ונכסים ליורשים לפי הוראות הצוואה.

הגנה על צוואה

ייצוג יורשים המבקשים להגן על הצוואה מול מי שמבקשים לבטלה.

סגירת תפריט